GDPR

EU har gjort gjeldande eit nytt og omfattande regelsett som skal verne EU-borgarnes data i ein digital kvardag. Som medlem av EØS og som deltakar i Schengen-samarbeidet, er denne nye personvernforordninga også relevant og gjeldande for Noreg.

Personvernerklæring