Privat traktor

Eig du som privatperson ein traktor eller traktorgrasklippar, kan du forsikre den hos oss.
  • Eig du som privatperson ein traktor eller traktorgrasklippar kan du forsikre den hos oss
  • Reiskap som kan koblast til via trepunkt eller trekk-krok er inkludert med dekning på inntil 200.000 kroner
  • Traktorhengar kan medforsikrast med same dekning som traktor
Kontakt meg om traktorforsikring

Maskinskade Kasko Brann/tjuveri Ansvar
       
Maskinskade
Fastmontert tilleggsutstyr
Sikkerheitsutrustning

Skade på køyretøy

Tjuveri


Brann

Rettshjelp


Ansvar*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa. Se fullstendige vilkår (pdf).