Tilhengjarforsikring

Eig du tilhengjar, båthengjar eller hestehengjar kan desse forsikrast hos oss.
  • Fastmontert utstyr er medforsikra i forsikringssummen
  • Gjeld for tilhengjar, båthengjar og hestehengjar
  • Ekstra dekk og felg er medforsikra i same tal som er på tilhengjaren
Kontakt meg om forsikring av tilhengjar

Kasko Brann/tjuveri
   
Fastmontert utstyr
Sikkerheitsutrustning

Skade på køyretøy

Tjuveri

Brann

Rettshjelp

Se fullstendige vilkår (pdf).