Nytt skademeldingsskjema våre for å melde skaden din til Eika Forsikring 

Skjema blir fylte ut og sende til:

Eika Forsikring
PB. 332
2303 Hamar
Telefon: 03850

Eller forsikring@eika.no


ANSVAR

BYGNING - BRANN/NATURSKADE
BYGNING - GLASS
BYGNING - TYVERI
BYGNING - VANN OG SANITÆR
BÅT - BRANN/TYVERI
BÅT - EGENERKLÆRING
BÅT - KASKO/ANSVAR

FJØRFE

HEST/HUND/KATT
HUSDYR - LANDBRUK

LEGEERKLÆRING

MATVARER I FRYSER

MOTORVOGN - KASKO
MOTORVOGN - MASKINSKADE
MOTORVOGN - TYVERI
MOTORVOGN - BRANN
MOTORVOGN - EGENERKLÆRING
MOTORVOGN - REDNING
MOTORVOGN - LANDBRUKS/ARBEIDSMASKIN
MOTORVOGN - GODSANSVAR

REISE - AVBESTILLING
REISE - FORSINKELSE
REISE - BAGASJE
REISE - REISESYKE/HJEMTRANSPORT
REISE - REISEGODS

SYKKELTYVERI

TANNLEGEERKLÆRING
TILHENGER/CAMPINGVOGN - KASKOSKADE

ULYKKE

VERDIGJENSTAND