Vi nordmenn elskar å reise til fjells i påsken. Sol, vidder og kladda ski høyrer denne ferien til. Og ikkje så reint sjeldan endar det heile med knall og fall.

- Skal du på ferie er det viktig å ha ei gyldig reiseforsikring før du reiser. Slik veit du at du har ein støttespelar som står klar til å hjelpe dersom noko skulle skje, seier Bjørn Steen i Eika Forsikring.


Kneskadar toppar lista

Freistande puddersnø og nypreppa skibakkar kan få kven som helst til å kaste seg utfor i rein fryd. Og nokre gonger går det gale. Det kan vere rein uflaks eller sviktande dugleikar, uansett er det lett å dra på seg ein skade når uhellet er ute.

I følgje SOS International handterte dei 227 sakene i fjorårets skisesong. Statistikken viser at 31 prosent av ulukkesfuglane var personar i alderen mellom 16 og 30 år. Kneskadar toppar lista, mens kragebein og beinbrot følgjer hakk i heil som dei vanlegaste skirelaterte skadane.

- Vår vanlege reiseforsikring dekkjer reisegods, ulukker, sjukdom, heimtransport, rettshjelp og avbestillingar. For mange vil denne forsikringa dekkje behovet. Men er du eller nokre i familien din av den meir spenningsleitande typen kan det vere verdt å sjå på forsikringa Reise Pluss, seier Steen.

Med Reise Pluss kan du nemleg drive med ekstremsport og likevel vere trygg, i alle fall med tanke på forsikring. Skulle uhellet vere ute er du sikra anten du køyrer off-piste, driv med heliskiing eller big-jump - uansett om du gjer det her heime eller i utlandet.

- Hugs også at når ein heil familie er på tur, handlar det både om menneska i seg sjølv og om store verdiar. Med Reise Pluss vil du også ha dekning for reisegodset du har med deg med inntil kr. 60.000,- for ein person, og kr. 150.000,- for familie. I tillegg er det høgare forsikringssummar på Reise Pluss når det gjeld seinka reisegods, erstatning samla for enkeltgjenstandar, avbestilling, og du slepp eigendel, forklarer Steen.

Kjøp forsikring i dag, og få ti prosent rabatt

Tryggleik ved sjukdom
Eika sin samarbeidspartnar er SOS International. Det er godt å vite dersom noko skulle skje på påsketuren, og særleg dersom du skulle bli sjuk i utlandet.

- Skulle det oppstå sjukdom eller ulukke kan det få katastrofale følgjer for den personlege økonomien din dersom du sjølv må stå for kostnadene for behandlinga og heimtransporten, seier Bjørn Steen.

Han meiner det er godt å vite at ein har eit selskap i ryggen som kan organisere alt som skal skje av behandling. Eit selskap som tek seg av kostnadene og ikkje minst sørgjer for å få deg heim.

-Det er også ein tryggleik for dei som er igjen heime at alt blir teke hand om. SOS International AS har kunnskapen om kor nærmaste sjukehus eller lege er, og har også eigne legar som kvalitetssikrar den behandlinga som blir gitt, forklarer han.

Hugs at du også kan bestille forsikring via Mobilbanken.