Dersom du gjorde ein grundig jobb før vinteren sett inn og gjorde alt som skal til for at MCen skal overvintre med stil er det ikkje mykje du treng å gjere før du kan fyke av gårde langs vegane. Men om du gjorde ein mindre grundig jobb er det litt meir du må ta deg av før du er klar for dei snøfrie vegane.

Her finn du to lister med tips – ein for dei som gjorde grundig arbeid før dei sette bort motorsykkelen, og ein for dei som kanskje hoppa over nokre trinn. La oss kome i gong!

Dersom du gjorde grundig arbeid med motorsykkelen før vinterlagring

 1. Fjern presenning eller anna vern.
 2. Sjekk batteriet, lad det opp og sett det inn dersom du tok det ut før lagring.
 3. Sjå etter sprekkar og slitasje på dekka, og pumpe dei opp til riktig trykk.
 4. Kikk på bremsevæske og bremsar for lekkasjar og slitasje.
 5. Sjekk oljen, og byt olje og oljefilter dersom det trengst.
 6. Tøm forgassaren (om nødvendig) og start motoren – la den gå litt for å bli opp varma.
 7. Sjekk kjede og drev for slitasje, og smør kjedet godt.
 8. Gå gjennom alle lys og blinklys, og byt pærer som ikkje verkar.
 9. Sjå på spegel, brytarar og pedalar for å forsikre deg om at alt er i orden.
 10. Tørk av støv som har samla seg gjennom vinterdvalen.

Dersom du ikkje gjorde grundig arbeid før vinteren

Følg stega 1-10 frå lista over, og legg til desse 9 stega:

 1. Vask og puss motorsykkelen, og legg på eit lag voks for ekstra vern.
 2. Tøm ut gammal bensin og fyll på med ny.
 3. Byt tennpluggar og reingjer tennpluggbrønnane.
 4. Reingjer eller byt luftfilteret dersom det er skittent eller øydelagt.
 5. Sjå over kjølesystemet og byt kjølevæske om nødvendig.
 6. Sjekk heile motorsykkelen for rust og korrosjon – ta hand om eventuelle problemområde.
 7. Gjer ein grundig sjekk av ramme, fjøring og styring, og stram løyse boltar eller feste.
 8. Kikk på eksosanlegget for teikn på rust, og reingjer eller byt ut delar om nødvendig.
 9. Dersom motoren framleis ikkje vil starte, kan det vere behov for meir vedlikehald, og det kan vere lurt å ta turen til ein mekanikar.

Følg desse listene, så er du godt på veg til ein flott og problemfri sesong på to hjul. Lukke til og god tur!