ATV/firehjuling

ATV/firehjuling

Eig du registrert firehjuling eller ATV kan du forsikre denne hos oss.


Kasko Brann/tyveri Ansvar
Fastmontert utstyr
Sikkerhetsutrustning
Skade på kjøretøy
Tyveri

Brann


Ulykke*

Rettshjelp


Ansvar

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).