Eika Pluss

Eika Pluss

For berre 530 kroner i månaden får du ei forsikring som dekkjer dei grunnleggjande behova dine for tryggleik uansett kvar du er i livet. Det skal vere enkelt for deg å vere trygg.

Synes du det vanskeleg å vite kva du bør forsikra?

Eika Pluss inneheld

Fast månadspris

1 vaksen - 530 kroner i månaden
2 vaksne - 812 kroner i månaden

Eika Pluss kan kjøpast fra 18 - 59 år, men du kan ha forsikringa livet ut. Barn er dekka under foreldra sin forsikring inntil fylte 21 år. Barn er ikkje dekka av Helseforsikringa. 

Ved kjøp av Eika Pluss får du inntil 25 % rabatt på bil- og husforsikring i tillegg.

Sjå fullstendige vilkår (pdf).

Innmelding av sak - Helseforsikring

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssakar for Eika Pluss si Helseforsikring behandles av Falck Helseformidling. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte.  

Kontaktinformasjon Falck Helseformidling
Telefon: 21897535
E-post: eika@falck.com
NB! ikkje send sensitive opplysningar i e-post. 

Gode råd

Man og dame eskimokyss

Synest du det er vanskeleg å vite kva du bør forsikre?

Vi har no gjort det enkelt for deg. Sjå fordelane med vår forsikring Eika Pluss.