Helseforsikring

Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til ein aktiv kvardag.

Om forsikringa

Helseforsikringa dekkjer


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager.
Fysikalsk behandling. Tal valde timar framkjem i forsikringsbeviset.
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år.
Psykologisk førstehjelp - inntil 12 timer per år.
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner.
Rehabilitering - inntil 1 måned.  √ 
Reise og opphald, samt medisiner godkjent av Falck Helse.  √ 

Se fullstendige vilkår (pdf).

Fordelar med helseforsikringa vår


Krev inga helseerklæring
Kan kjøpast av personar mellom 18 og 75 år  
Ingen opphøyrsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikkar og behandlarar  
Tilgang til eit bemanna rådgivningssenter betent av medisinske rådgivarar/sykepleiare, også utan å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Personlig medisinsk rådgivar  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via KRY  

 

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helse kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
  • Videolege via KRY
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35