Dette kan du gjere i nettbanken

Dette kan du gjere i nettbanken

No vil du kjenne igjen nettbanken med same design som frå mobilbanken.

Om nettbanken

I nettbanken kan du blant anna

  • Opprette felleskonto og gi tilgang til andre
  • Dele eFaktura med andre - anten enkeltvis eller alle
  • Gjere endringar på låna dine
  • Full oversikt over økonomien

Gode råd

Tryggleik på nett

For å forhindre virus og at uvedkomande får tilgang til nettbanken eller kortdataet ditt er det viktig å vise varsemd på nett.