Nettbank

Full oversikt over alle banktenestene dine. Du kan gjennomføre alle typar betalingar og transaksjonar.
  • Betal rekningar til inn- og utland, og overfør mellom kontoar
  • Sjå saldo og rørsler på kontoane dine
  • Opprett og håndter eFaktura og Avtalegiro
  • Alle dine produkter samla
Logg inn i nettbanken

Slik kjem du i gong

Om nettbanken

I nettbanken kan du blant anna

  • Sjekke saldo og sjå inn- og utbetalingar
  • Få oversikt over alle kontoane, kredittkorta, låna, forsikringane og aksje- og fondsdelane dine
  • Betale rekningar til inn- og utland
  • Overføre pengar mellom eigne kontoar
  • Setje regionsperre på korta dine
  • Kjøpe og endra produkter
og mykje meir.

Gode råd

Tryggleik på nett

For å forhindre virus og at uvedkomande får tilgang til nettbanken eller kortdataet ditt er det viktig å vise varsemd på nett.