Nytt og nyttig i mobil- og nettbank

Nytt og nyttig i mobil- og nettbank

I banken set vi deg i sentrum. Vår mobilbank er laga for dine behov og ønskjer. Anten det er ferske oppdateringar eller funksjonar du ikkje har prøvd enno, gir vi deg ein enklare bankkvardag. Utforsk moglegheitene i mobilbanken vår.

Aktuelt!

Illustrasjon av mobilbanken på eit bord

Aktiver pushvarslingar i mobilbanken!  

No kan du enkelt halde deg oppdatert med pushvarslingar i mobilbanken. Få varsel om nye eFakturaer og delte kontoar rett på mobilen.

Aktiver under Profil og innstillingar > pushvarslingar.

Illustrasjon av ventebilde i mobilbanken

Bildegjenkjenning

Ein rask bildegjenkjenning i mobilbanken vil gje deg tilgang til funksjonalitet som krev ekstra tryggleik.
Skjermbilete av mobilbanken med hand-emoji som symboliserer ny tryggingsfunksjon for straksbetaling.

Straksbetaling

Straksbetaling lar deg overføre pengar umiddelbart til ein annan bank. Pengane kjem på mottakaren si konto med det same. Denne tenesta er tilgjengeleg med bildegjenkjenning for ekstra tryggleik.
Illustrasjon som viser en person sentrert med symboler som representerer kontaktmetoder: telefon, lokasjon, e-post og taleboble.

Oppdater kontaktinfo

Du kan endre kontaktinformasjonen din under Profil og innstillingar. Her kan du velje kva for mobilnummer og e-postadresse banken kan nå deg på. Sjekk også samtykka dine, så du ikkje går glipp av det siste nye frå oss.
Illustrasjon av mobilbank og kort

Enklare og klarare oversikt over dine kort

Du får no ein klarare oversikt over korta dine, sorterte og grupperte for betre innsikt. Detaljsidene for korta er straumlinjeforma for å gi deg enklare tilgang til hovudfunksjonar og innstillingar – alt for ein smidigare kvardag.

 

Visste du at du no også kan …

 • Illustrasjon av mobilbank hvor du velger målform

  Bytt språk

  Nynorsk eller bokmål som målform? Dette vel du enkelt sjølv under Profil og innstillingar.

   

 • Illustrasjon av Del konto i mobilbanken

  Del konto

  Gje ein du stolar på tilgang til å betale, overføre pengar og administrere kontoen din. Ganske lurt om de ynskjer å ha ein regningskonto saman. Du finn funksjonaliteten på kontodetaljar-sida.

   

 • illustrasjon av siden i mobilbanken hvor du kan velge hvordan du vil kontakte banken - ringe, sende melding eller avtale møte

  Send sikker melding

  Kontakt oss enkelt og trygt via mobilbanken når det passar deg.

   

 • Illustrasjon av nye og nyttige funksjoner i mobilbanken

  Betal no

  Del eFaktura med andre kundar i banken, slik at dei kan sjå og betale eFaktura som er sendt til deg.

   

 • Illustrasjon av fast betalingskonto i mobilbanken

  Ha fast betalingskonto

  Sett regningskonto som fast betalingskonto for eFaktura, så slipper du å endre hver gang.

   

 • Illustrasjon av mobilbanken - en jordklode

  Betale til utlandet

  Har du sakna å kunne betale til utlandet frå mobilbanken? No er det mogleg til dei fleste landa i verda.

   

 • Illustrasjon av neste lønn funksjon i mobilibanken

  Sjå kva du har att før løn

  Sjå kva du har att på konto etter at alle rekningar er betalte.

   

 • Illustrasjon av nedbetalingsplan i mobilbanken

  Sjå lånplan

  Har du lån? Då finn du ein oversiktleg nedbetalingsplan på detaljsida til lånet.

   

 • Illustrasjon av digitalt kort i mobilbanken

  Sjå digitalt kort.

  Hent kortnummer, utløpsdato og CVC/CVV kode i mobilbanken. Nyttig når du skal handle på nett.

   

 • Illustrasjon av funksjonen i mobilbanken

  Opprette konto

  Treng du ein ny bruks- eller sparekonto, kan du enkelt opprette det frå kontosida i mobilbanken.

   

 • Illustrasjon av kontolista i mobilbanken

  Redigere kontolista

  Vel korleis kredittkortet skal visast. Trykk på blyanten og vel «Endre vising og rekkjefølgje på kontoar».

   

 • Illustrasjon av valutakalkulator i mobilbanken

  Bruke valutakalkulator

  Valutakalkulatoren hjelper deg med å rekne ut kursen. Du finn han på kortsida i mobilbanken.

   

 • Illustrasjon av fremtidige betalinger i mobilbanken

  Sjå framtidige betalingar

  Frå framsida finn du enkelt alle dine framtidige betalingar samla på tvers av kontoar.

   

 • Illustrasjon over funksjon BSU

  Få oversyn over BSU

  Sjå kor mykje du har spart og kor mykje meir du kan spare på BSU-kontoen din.

   

 • Illustrasjon av funksjon Betal nå i mobilbanken

  Betal no

  No kan du fremskunde ei framtidig betaling. Vel "betal no" for å endre til dagens dato.

   

En mobil med mobilbanken åpen viser siden for hjelp og kontakt

Send oss melding frå mobilbanken

Det er enkelt og trygt å kommunisere med oss i mobilbanken. Kanskje har du ikkje tid i opningstida til banken, eller kanskje ønskjer du ikkje å ta det over telefon. Det er fleire gode grunnar til å sende melding i mobilbanken.