Nyheit! Betal med ring eller anna smarttilbehør

Nyheit! Betal med ring eller anna smarttilbehør

No kan du bruke Eika Kredittkortet ditt eller bankkortet for å betale med smarttilbehør frå TAPSTER, som ring, nøkkelring eller armband, over heile verda.

Slik fungerer smarttilbehøret frå TAPSTER

  • Smarttilbehøret vi tilbyr blir levert i samarbeid med partnarane våre, TAPSTER og Fidesmo Pay.
  • Du kan velje mellom ulike ringar, nøkkelringar og armband, alt etter kva du ønskjer å betale med.
  • Smarttilbehøret har integrert ein NFC chip levert av Fidesmo Pay, som legg til rette for trygg kontaktlaus betaling på same måte som chipen du har i kredittkortet.
  • Når du koplar Eika Kredittkortet ditt med Fidesmo Pay, vil ikkje kortnummeret ditt bli lagra på smarttilbehøret. I staden blir det brukt ein trygg "digital token".
  • Det er ikkje naudsynt med lading, skifte av batteri eller internettforbindelse for å betale med ringen, nøkkelringen eller armbandet.
  • Du får komplett oversikt over kjøpa dine i transaksjonsoversikten på kredittkortet i mobil- og nettbanken.
  • Betalar du over 500 kr må du taste PIN-koden på kredittkortet ditt slik du er vand med å gjere når du brukar kredittkortet kontaktlaust i butikk.
  • Me gjer merksam at bruk av smarttilbehøyr kan vera noko ustabilt i enkelte land i og utanfor EU. Dette har med oppsettet til terminalane å gjera og er ikkje noko me kan påverka. Det er likevel at forventa fleire og fleire terminalar globalt, vil akseptera betaling med smarttilbehøyr etter kvart som utbreiinga av slike løysingar aukar.

Spørsmål og svar