Ikke-digital kvardag

Ikke-digital kvardag

I ein virvel av digitale banktenester er det framleis slik at mykje kan løysast på «den gamle», analoge måten.

Vi veit at både samfunnet og produkta og tenestene til bankane er i stadig endring, der det meste blir digitalisert. Likevel er det ikkje alle kundar som ønsker å vera heldigitale eller har moglegheit til å handtera bankkvardagen sin elektronisk på nett.

Er du ein av dei som framleis liker å gjera ting på «den gamle» måten eller har behov for assistanse når det kjem til bruk av digitale løysingar? Vi har samla alt du treng å vita om dei analoge tenestene våre i samband med kredittkort, smålån, billån og lån til andre køyretøy på denne sida. Du kan òg lasta ned informasjonsheftet vårt.

Det viktigaste først

Søknad om kredittkort, smålån og billån

$name

Løpande kundeforhold

For deg som har kredittkort

For deg som har et lån

Nyttig å vita

$name