Byte bank

Byte bank

Så kjekt at du vil bli kunde hos oss! Vi har laga ein rettleiar som viser dei ulike stega du bør gå gjennom for å byte bank. Du kan velje om du vil ha eit møte med oss i banken eller om du vil bli kunde digitalt. Vi ser fram til å bli kjende med deg!

Sjekkliste for deg som vil bytte bank