Fondssparing

Fondssparing

Det er ulike måtar å spare på. Vi tilrår at du sparer ein buffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spara langsiktig i fond. Då får du, over tid, ein høgare forventa verdiauke enn å ha pengane på konto. Uansett spareform, du får den fulle oversikta i spareappen Smartspar

Fondssparing passar for deg som...

  • ønskjer ei høgare forventa avkastning over tid enn å ha pengane dine på ein sparekonto
  • er komfortabel med at verdien på sparesaldoen din kan svinge meir enn på ein sparekonto
  • har moglegheit til å spare i meir enn fem år 

Månadsrapportar

Hald deg oppdatert på korleis det går med Eika-fonda

Fondskalkulatoren viser kor mykje pengane dine kan auke i verdi

Vi tenkjer berekraft og samfunnsansvar.

Berekraftige investeringar og ESG handlar om å ta omsyn til miljø, sosiale utfordringar og etikk når vi investerer pengar. Kva betyr dette for deg som kunde?

Dette lurer mange på om fond

Gode råd om fondssparing

Priser, vilkår og dokument

hånd med mobil, mobilbank, mobilbank med sparegris

Vi vil innføre plattformhonorar

Dette inneber at vi vil endre måten du betaler for fond frå andre fondsforvaltarar. Les kva dette vil bety for deg!

Eksterne påloggingar

Få betre oversikt over fondssparinga di i spareappen Smartspar

  1. Last ned Smartspar og logg inn med BankID
  2. Opprett eit sparemål
  3. Få tilrått fond basert på kor lenge du skal spare og kva som er viktig for deg
  4. Gratulerer - du er i gong med sparinga di!
Appstore logo
 
Google Play logo