Onlineforsikring

Onlineforsikring

Mange av våre daglige gjøremål gjøres digitalt. Med vår Onlineforsikring kan du og dine kan være litt tryggere på nett.

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette dekkjer forsikringa

Tap ved onlinekjøp der varer og tenester ikkje er teke imot og elektronisk betaling er avtalt (inntil 30 000 kroner per år)

Tap ved onlinesalg av varer og tenester i Norge der betaling ikkje er motteken (inntil 30 000 kroner per år)

Fjerning av elektronisk materiale som følgje av nettmobbing eller ærekrenkingar (inntil 30 000 kroner per år)

Psykolog- eller rådgjevningstimar som følgje av nettmobbing eller ærekrenkelser (inntil 10 timar)

Gjenoppretting og rekonstruering av data og programvare på einingar utsett for dataangrep

Opplysingane her er forenkla og forkorta i forhald til fullstendige vilkår (pdf).
 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Fast årspris


Enkeltperson

Familie
18 - 34 år

310 kroner i året

490 kroner i året
Over 34 år 390 kroner i året 620 kroner i året