IPID - Produktinformasjon

IPID (Insurance Product Information Document) er eit forenkla og standardisert informasjonsdokument. Det skal gi deg relevant og nyttig informasjon om dei private forsikringane våre.