Husforsikring

Husforsikring

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer. Ei god husforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke dersom noko skjer. Sjekk kva forsikring som passar deg best.

Kva forsikring passar for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Hus Pluss Hus
   
Følgjeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følgje av lekkasje/tilbakeslag


Følgjeskade ved handverkarfeil


Følgjeskade ved vannskade på våtrom


Bygning inntil 10 kvm er medforsikra


Tap av husleigeinntektar


Naturskade


Rettshjelp


Brann-, vatn- og tjuveriskadar


 

 Sjå fullstendige vilkår (pdf)