Hund

Ein hund er gjerne ein del av familien, og ei forsikring kan hjelpe deg å dekkje kostnader som oppstår dersom hunden din blir ramma av sjukdom eller ulukke.
  • Dekkjer utgifter til veterinærbehandling på inntil 60 000 kroner
  • Dekkjer tap av hund når dyret døyr, blir borte eller må avlivast
  • Forsikringa gjeld i heile verda
Kontakt meg om hundeforsikring

Kva forsikring passar for deg?


Dekkjes
Dekkjes ikke
Hund Pluss Hund
   
Tannsjukdomar, tannkjøtsjukdomar, trekking av tilbakeheldt mjølketenner og tannstillingsfeil som medfører medisinske problem


Kvalpeforsikring


Vasstrening/rehabilitering


MR/CT (utvida sum Hund Pluss)


Atopi/allergi (utvida sum Hund Pluss)


Utgifter til medisinar og preparat som veterinæren føreskriv


Se fullstendige vilkår (pdf) 

Videokonsultasjon med online veterinær

Med hundeforsikring hos oss, får du tre gratis videokonsultasjonar i året hos FirstVet.