Trafikkforsikringsavgift

Mange har kanskje spørsmål rundt endringa frå årsavgift på køyretøy til trafikkforsikringsavgift til staten som kom 1. januar 2018. Her svarar vi på dei ofte stilte spørsmåla rundt endringa.

Kva er trafikkforsikringsavgift til staten?

Betaling av trafikkforsikringsavgift

Avgift + forsikring

Trafikkforsikringsavgift ved kjøp og sal

Dette må du vite

  • Årsavgift for køyretøy blir erstatta av trafikkforsikringsavgift til staten.
  • Avgifta vil no bli kravd inn av forsikringsselskapa.
  • Avgifta blir ein del av bilforsikringa di.
  • Du betaler berre trafikkforsikringsavgift for dei dagane køyretøyet er forsikra.
glad jente i rød bil

Kundefordeler ved innføring av Trafikkforsikringsavgift

For køyretøyeigarane gir overgang til trafikkforsikringsavgift mange fordeler:
• Avgifta kan fordelast gjennom året i månadlege innbetalingar
• Når køyretøyet er selt, betaler ein berre for tida ein åtte køyretøyet
• Ein betaler ikkje avgifta når eit køyretøy er avregistrert
• Ein treng berre å forhelde seg til fakturaen frå forsikringsselskapet
• Med avtalegirotrekk på forsikringen, blir også Trafikkforsikringsavgiften trekt automatisk

Avgiftssatsar

Klikk på linken under dersom du vil sjå oversikt over avgiftssatsane frå Trafikkforsikringsforeningen. 

Kjøp bilforsikring

Er bilen din godt nok forsikra? Vel mellom ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss.

Eigarar av uforsikra køyretøy vil få gebyr

I 2018 vil eigarar avuforsikra køyretøy bli :ilagt eit unnlatelsesgebyr for kvar dag køyretøyet ikkje har lovpålagd ansvarsforsikring.