Statistikken viser at aldersgruppa 18-23 år er overrepresentert når det gjeld uhell og skadar i trafikken. Kanskje litt overraskande med tanke på at denne gruppa nyleg har bestått grundig opplæring? Samtidig er erfaring, oppmerksomhet og førerdyktighet evnar du må opparbeide deg over tid, og vedlikehalde.
 
Få 5.000 kroner tilbake 
Unge sjåførar kan gjere mykje sjølv når det gjeld å unngå skadar. Det er viktig, ikkje minst med tanke på liv og helse. Samtidig kan uhell skje og det er ingen tvil om at utgiftene ved materielle skadar fort kan bli omfattande for bileigaren.

- Vi i i Eika Forsikring lønnar deg som er ung bilførar som køyrer skadefritt. Kjøper du forsikring hjå oss før du fyller 23 år, får du utbetalt fem tusen kroner etter fem år, dersom du i perioden ikkje har skadar som overstig 25.000 kroner, sier Arild Svelmo, Produktsjef Motorvogn.
 
60 prosent startbonus
Kjøper du bil for alle fyrste gong, tilbyr Eika Forsikring deg i tillegg 60 prosent startbonus på forsikringa di.

Sjekk kva bilforsikring som passar for deg!