Eika Innskuddspensjon

Eika Innskuddspensjon

Innskotspensjon er den pensjonen du som arbeidsgivar sparer til dine tilsett. Ordninga inkluderer alle tilsett over 13 år og inneber "pensjon frå fyrste krone". Ein gunstig innskotspensjon for tilsett dine kan gjere deg til ein foretrekt og meir attraktiv arbeidsgivar.

Nyttig om Eika Innskotspensjon

Dei ulike pensjonsprofilane består av følgjande fondssamansetning


Fond Eika Pensjon 30 Eika Pensjon 55 Eika Pensjon 80 Eika Pensjon 100
Eika Pensjon ( fond i fond) 37 % 69 % 100 % 0
Eika Norge (aksjefond) 7,40 % 13,80 % 20 % 25 %
Eika Norden (aksjefond) 7,40 % 13,80 % 20 %  25 %
Eika Global (aksjefond) 14,80 % 27,60 % 40 % 50 %
PIMCO, Eika Kreditt (kreditt- obligasjonsfond) 7,40 % 13,80 % 20 % 0 %
       
Eika Obligasjon (rentefond) 63 % 31 % 0 % 0 %
         
Aksjeandel i pensjonsprofil  30 % 55 % 80 % 100 %

Årlege forvaltningskostnadar

Logg inn

Gode råd