Forsikring av tilhengjar

Vi forsikrar både semitralle og tilhengjar som blir køyrd av trekkvogn eller lastebil
  • Kan utvidas med avbrotsforsikring
  • 20 prosent rabatt om det berre er eigar som køyrer bilen
  • Velt og utforkøyring blir dekt utan bonustap
Kontakt meg om forsikring av tilhengjar

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Du kan sjølv påvirke prisen

  • Høgare eigendel ved skade gir lavere pris på forsikringen
  • Dersom det kun er eigar som køyrar bilen gir vi 20 prosent rabatt
  • Ikkje bonustap på tralle eller tilhengar

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Kasko Delkasko Brann
Skade på eige køyretøy
Brann    
Tyveri       
Redning

Tilleggsforsikringar

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 
 

Kasko Delkasko Brann
Avbrudd
Pant/leasing