Forsikring av næringsbil

Hos oss kan du forsikra firmabilar, budbilar, minibusser eller andre køyretøy på inntil 7,5 tonn som brukast av, eller er registrert på ditt firma.
  • Leigebil inntil 45 dager
  • Kan utvidast med totalskadegaranti
  • Eigne varar og verktøy inntil 100.000 kroner er dekkje
Kontakt meg om Næringsbilforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

 Feilfylling        
 Nøkkelforsikring        
Leigebil inntil 45 dager

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade


Bagasje


Ekstrautstyr

Brann


Tjuveri


Glas


Redning


AnsvarRettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringar

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar


Avbrudd


Ekstrautstyr over 60 000 kroner


Yrkesverktøy/eigne varerUlykke
Leigebil i 10 dager