Kollektiv ulukke

Ei ulykkesforsikring særleg tilpassa medlemer av idrettslag, korps eller andre organisasjonar, barn i barnehage og skuleelevar. Kan også kjøpast av firma på tilsett deira.
 • Omfattar skade ved dødsfall
 • omfattar medisinsk invaliditet
 • Valfrie forsikringssummar
Kontakt meg om kollektiv ulukkesforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Kollektiv ulukke

 • Ulykkesforsikring som er særleg tilpassa barn den tida dei er i barnehagen eller på skulen, eller på veg til og frå. 
 • Passar også godt til medlemer av idrettslag, korps eller andre organisasjonar. 
 • Sørgjer for god dekning når laget sine medlemer driv ulike former for dugnadsarbeid. 
 • Godt tillegg til yrkesskade- og fritidsulukkeforsikring. 
 • Gir økonomisk tryggleik dersom forsikra blir ramma av ei ulukke. 
 • Kan omfatte skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. 
 • Vel mellom dekning heile døgnet, under organisert aktivitet eller berre i fritida. 
 • Erstatning etter medisinsk invaliditet avhenger av vald forsikringssum og uføregrad.