Husdyrforsikring

Husdyrforsikring sikrar økonomien for deg som har husdyr på garden.
  • Dekkjer avbrotstap som følgje av sjukdom
  • Erstattar dei økonomiske tapa ved sjukdom, ulukke eller død som gjer at produksjonen blir redusert
  • Gjeld også om styresmakter pålegg restriksjonar eller nedslakting
Kontakt meg om forsikring av husdyr

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

  • Forsikring av produksjonsdyra på garden.
  • Sikrer bonden mot store økonomiske tap dersom sjukdom fører til at dyr døyr, produksjonen blir vesentlig redusert eller myndighetene pålegg restriksjoner/nedslakting.  
  • Ingen aldersnedtrapping av forsikringsverdien på husdyra.
  • Kalv av ammeku er automatisk medforsikret i 6 måneder med 40 % av mordyrets sin verdi. 
  • Katastrofedekning – lav premie, fullgod dekning ved store tap og driftsavbrudd.