Forsikring av drosje

Vi forsikrer drosje, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 passasjerar og reservedrosje.
  • Forsikringa kan utvidast til å dekkje avbrudd inntil 3.000 kroner per dag
  • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko
  • Dekkjer taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen
Kontakt meg om forsikring av drosje

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.

Kasko Delkasko Ansvar
Vognskade
Takstameter og kommunikasjonsutstyr
Utvida totalskadegaranti
Ekstrautstyr inntil 60 000 kroner
Ransforsikring

Brann

Tjuveri


Glas


Redning


AnsvarRettshjelpOpplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!