Forsikring av arbeidsmaskin

Har du arbeidsmaskiner som blir brukte i næringsverksemda, kan du kjøpe forsikring hos oss.
 • Dekkjer skadar ved brann og tjuveri
 • Dekkjer maskin- og vogskade
 • Kan i tillegg forsikre tilhengarar, reiskap og maskiner utan framdrift
Kontakt meg om Arbeidsmaskinforsikring

Om forsikringa

Vi har fleire typar arbeidsmaskinforsikring. Sjå kva som passar deg best. 
Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glas


BrannTjuveriAnsvar
Rettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringar

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje i mellom dei ulike forsikringsalternativa:

Kasko m/maskinskade Kasko Delkasko Ansvar
Redning veg i terreng


Transportkasko


Avbrot


Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulykke

Din tilpassing

Du kan påvirke prisen

 • Høgare eigendel ved skade gir lavere pris på forsikringen
 • 15 prosent rabatt dersom det er installert FG-godkjent gjenfinningssystem
 • 30 prosent rabatt dersom det foreligger serviceavtale på køyretøyet hos forhandler
 • Hos oss kan du velje erstatningsmåte sjølv

  Ved maskinskade kan du sjølv velje erstatningsmåte:
  • Traktoren skal repareras med nye delar. Eigendelen bereknast etter dei totale reparasjonskostnadene
  • Traktoren repareras med brukte delar. Eigendelen bereknast av kun arbeidspenger
  • Leiekøyring med omsetning inntil ein bestemt sum er omfatta