Eigedom

Å drive med eigedom krev mykje kapital, kompetanse og struktur – og det tek gjerne lang tid før det blir mogeleg å ta utbytte. Mogelegheita for at uventa ting kan skje gjer at eigedomsutvikling, særleg i ein tidleg fase, kan vere risikofylt.