Fakta om banken

Valle Sparebank vart stifta 24.mars 1866 og er ein liten, solid og sjølvstendig bank med hovudkontor i Valle, i hjarta av Setesdal. Banken har og eit salskontor i Kristiansand.
Valle Sparebank

Fakta om banken

Valle Sparebank vart stifta 24.mars 1866 og er ein liten, solid og sjølvstendig bank med hovudkontor i Valle, i hjarta av Setesdal. Banken har salskontor i Kristiansand og i Vennesla.
Sjølv om me er ein liten sparebank, har me mange kundar over heile landet, mykje takka vere utflytta setesdølar.