Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Kontakt oss for ein prat, så ser vi på kva moglegheiter du har og hjelper deg i gong!
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Boliglån Ung kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Boliglån Ung er for deg som er i alderen 18 - 34 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Bustadlånskalkulator

Sjå kor mykje du kan låne til bustad og kor mykje lånet vil koste.

Fyrsteheimslån - pris

Nominell rente                              frå 5,40%
Effektiv rente, 3 mill.kr - 30 år  frå 5,58%

Grunnlag - inntil 85% av bustadverdi

Ungdomslån - pris

Nominell rente                           frå 5,85%
Effektiv rente, 3 mill. kr. - 30 år

    frå 6,06%

Grunnlag - inntil 85% av bustadverdi


Fellesprisar alle bustadlån


Etableringsgebyr lån inntil kr 100.000  kr 1000
Etableringsgebyr lån over kr 100.000  kr 2500
Etableringsgebyr 3.mannspant  kr 1000
Termingebyr  kr 65
Depotgebyr  kr 1000
Betalingsutsetjing  kr 200
Tinglysing fast eigedom  frå kr 500
Tinglysing burettslag  frå kr 500

Finansieringsbevis

Provet på at du kan vere med i bodrunden utan forbehold om finansiering.

Ofte stilte spørsmål

illustrasjon

Flytte heimanfrå

Ut av barndomsheimen, eit steig inn i vaksenlivet og nye utfordringar. Vi er her for å hjelpe deg.

Slik får du bustadlån

Økonomien din er avgjerande for kor mykje lån du kan klare i kvardagen. Her er det vi i banken spør etter når du søkjer lån til bustad.