Visste du at du kan få betre vilkår på billånet ditt dersom du kjøper ein meir miljøvennleg bil? Frå før har bilar med CO2 utslepp opptil 100g/km kvalifisert til grønt billån, men kravet no er 0 g/km. I praksis betyr dette at berre elbilar kan finansierast med eit grønt billån her hos oss. Dette meiner vi er meir tråd med norsk klimapolitikk og internasjonale mål om på sikt et meir berekraftig bilhald. Og du forresten, vi har òg senka prisen.

Er du miljømedvitent og planlegg kanskje  å kjøpa 0-utsleppsbil no eller i næraste framtid? Då kan du søka om lån eller lånebevis til ekstra gode vilkår. 

Prøv vår lånekalkulator!

Priseksempel: 150.000 kr over 5 år inkluderte etablerings- og termingebyr, totalpris 167.631 kr.