Når du treng juridisk bistand - søk om rettshjelp

Rettshjelpsforsikringa dekkjer utgifter til advokat, retten, sakkunnige og vitne når du er part i ein tvist som er omfatta av forsikringa. Rettshjelp er ein del av forsikringane våre for bustad, fritidsbustad, innbu, reise, båt og køyretøy.

Spørsmål og svar

$name

Treng du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetypar

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring