Sikkerheitstiltak skreddarsydde for deg

Din tryggleik er viktig for oss, særleg når du utfører transaksjonar som krev ekstra sikkerheit. Med vår oppdaterte funksjon i mobilbanken brukar vi biletgjenkjenning for å gjere ein ekstra tilleggsverifisering at det er du og din telefon som står bak kvar handling. Det einaste du treng å gjere er å ta ein selfie, som vi så samanliknar med biletet vi har lagra på deg. På denne måten kan vi sikre at din identitet er verifisert på ein tryggare og enklare måte.

Kortversjon

  • Kva tyder dette for deg? Ein ekstra sikkerheitskontroll for dine sensitive transaksjonar.
  • Korleis fungerer det? Ein selfie stadfestar din identitet i viktige augneblinkar.
  • Fordelane? Vern mot uautorisert tilgang og svindel.
  • Når er dette tilgjengeleg? Akkurat no, for alle brukarar av mobilbanken.
    "Din trygghet når du utfører sensitive transaksjoner i mobilbanken er vår topp prioritet. Med denne nye funksjonen, er det enkelt å sørge for at det kun er du som har tilgang til å gjennomføre disse handlingene," forklarer Heidi Cecilie Torgnes, Produkteier Mobil- og Nettbank.  

Viktigheita av å verne deg

I ein verden der digital svindel stadig er på frammarsj, har vi lagt eit ekstra sikkerheitslag rundt dei mest sensitive tenestene i mobilbanken. Denne tilnærminga sikrar at ingen andre enn du kan misbruke din identitet og dine pengar til bestemte handlingar. Sjølv om denne sikkerheita hjelper godt, må du sjølv sikre dine passord og aldri gi frå deg PIN-kode eller passord uansett kven som ber deg om dette.

Kvifor dette er viktig for deg

Med aukande digital svindel, er det viktigare enn nokon gong å verne seg. Vår nye funksjon gir eit ekstra sikkerheitslag ved sensitive transaksjonar, som gjer det vanskelegare for uvedkommande å misbruke din identitet og pengar.

Slik aktiverer du den nye sikkerheitsfunksjonen

Å ta i bruk den nye sikkerheitsfunksjonen er enkelt og gjerast på få steg. Neste gong du utfører ein transaksjon som krev ekstra sikkerheit, vil du automatisk bli guidet gjennom prosessen med å ta ein selfie for identitetsbekrefting. Følg dei enkle instruksjonane på skjermen, og din transaksjon er sikra med eit ekstra lag av vern.

Vi hjelper deg gjerne med mobilbanken

Lurer du på noko om mobilbanken, eller korleis du kjem i gang med sikkerheitsfunksjonen? Vi er her for å støtte deg gjennom kvart steg. Din sikkerheit og tilfredsheit er det som betyr mest for oss.

Med denne oppdateringa i mobilbanken, tar vi eit viktig steg mot ein endå tryggare og meir sikker bankoppleving for deg. Velkomen til din nye, tryggare og bekymringsfrie bankkvardag.

 

Heidi Cecilie Torgnes, Produkteier Mobil- og Nettbank, understreker at selv om denne sikkerheten hjelper godt må du selv sikre dine passord, - og aldri gi fra deg pinkode eller passord uansett hvem som ber deg om dette!