Med nettbankavtale kan ungane sjølve få tilgang til å laste ned Eika Mobilbank. I mobilbanken kan ungane sjølve følgje med på saldo og sjå transaksjonar. Ungane får då eit forhold til pengane som står på kontoen. 

Full oversikt som føresett.

Som vaksen har du også tilgang til å sjå saldo på kontoen til barnet, og kan følgje med på transaksjonar frå din eigen Eika Mobilbank. 

Ta kontakt med banken for hjelp til korleis du kjem i gang med Eika Mobilbank til barnet.