Når dei er 15 år, kan dei oppgradere til Vipps utan foreldrekontroll, slik at dei kan betale med Vipps på stemne, fotballcupar og i butikkar. 

Dei kan også betale sine eigne rekningar i Vipps. For mange gjev det endå litt meir fridom. Ein slepp å ha med bankkortet på ulike arrangement, men har framleis fridom til å betale for det ein treng. 

For å kome i gang med Vipps treng barnet eigen BankID. Les meir om BankID her