Blomeeng

Berekraft

Verda står i dag overfor store klima-, miljø- og sosiale utfordringar. Sjølv om utfordringane er globale, krev dei også lokale løysningar. Berekraft og samfunnsansvar blir stadig viktigare både i Noreg og i vårt lokalsamfunn. Som ein lokal sparebank kan Valle Sparebank bidra til berekraftig lokal vekst og verdiskaping, for bankens kundar og vårt lokalsamfunn. Trykk på knappen "les meir her" for å sjå Valle Sparebanks redegjørelse for aktsemdsvurdering etter openheitslova.