Ole Kristian Søgård driv Søgård Maskindrift, eit mindre entreprenørføretak med hovudaktivitet innanfor grunnarbeid, og er ein representativ bedriftskunde i Eika Forsikring. Høyr Ole Kristian fortelje kva som er viktig for han i val av forsikringsleverandør - og kvifor Eika Forsikring vart det sjølvsagde valet for verksemda hans.