Dersom bilen din har stått stille over ein periode, er nediset eller nedsnødd, kan du få startproblem. I kulden søkk startkapasiteten til bilbatteriet, som eit resultat av ei høgare motspenning om vinteren. 

Sjekk batteriet 

For å unngå startproblem ein kald og stressande morgon, bør du sjekke lade- og kvilespenninga på bilbatteriet.  
Dette kan du anten gjere heime med ein multimeter eller på ein verkstad. På ein verkstad vil erfarne bilekspertar sjekke og vurdere bilen sitt batteri- og lasystem, og om det eventuelt må ladast eller skiftast. Dersom du må skifte batteri tek verkstaden hand om det gamle batteriet ditt og sørgjer for ei miljøvennleg gjenvinning. 

 

Tips for å auke levetida på batteriet
Det er fleire ting du kan gjere sjølv for å førebyggje batteriproblem. 

  • Du bør halde batteriet reint
  • Smør inn polane med feitt for å verne mot oksidering. 
  • Eit anna smart tips for å auke batteriet si levetid er å la batteriet én til to gonger i året. Då er det viktig å bruke ein ordentleg kvalitetsladdar, som ikkje overlar batteriet. 

Kor lenge varar eit batteri? 
Levetida til batteriet varierer i stor grad av vedlikehald, bruksområde og bruksmåte. Ved normaldrift er den gjennomsnittleg levetida på fem til seks år for eit personbilbatteri, og cirka tre år for lastebilbatteri

Kjelde: Landbruksnytt