Unngå telefonsvindel - råd til eldre og deira pårørande

Unngå telefonsvindel - råd til eldre og deira pårørande

Kanskje er du ikkje sjølv sårbar for telefonsvindel, men gjeld dette også for dei eldre i din omgangskrets? Dine vener, foreldre, onklar og tanter eller besteforeldre kan være særleg utsette for såkalla "Olga-svindel".

Med stadig fleire eldre som nyttar teknologi og mobiltelefonar, har dessverre telefonsvindel, også kjend som "Olga-svindel", blitt stadig vanlegare. Dette kan føre til økonomisk tap og emosjonell belasting for dei som blir utsett for det. Derfor er det viktig at både eldre og deira pårørande er klar over korleis dei kan unngå telefonsvindel.

Aldri gje ut BankID-opplysningane dine

Svindlarar kan vere svært utspekulerte og overtydande. Det viktigaste rådet er å aldri gje bort BankID-opplysningane dine, uansett kven som ringer eller sender e-post. Dette inkluderer også koden du bruker for å logge inn.

Spør kven som ringer og kor dei ringer frå

Politiet tilrår å spørje kva personen heiter og kor dei ringer frå. Dersom dei påstår å vere frå banken, kan du ringe direkte til oss for å stadfeste at personen er den dei utgir seg for å vere. Viss du er usikker på om det er svindel eller ikkje, så ikkje ta sjansen. Det er betre å vere på den trygge sida.

Diskuter med ein påliteleg person før du bestemmer deg

Ein bør ikkje føle seg tvungen til å ta avgjerder over telefonen og bør diskutere situasjonen med ein påliteleg person før dei bestemmer seg. Dette kan vere ein ven, eit familiemedlem eller ein banktilsett som du stolar på.

Konsekvensane av å dele BankID-opplysningar

Konsekvensane av å dele BankID-opplysningar kan vere at svindlarar får tilgang til bankkontoen din, tek ut pengar eller tek opp lån og andre kredittar i ditt namn. Det er derfor viktig å vere forsiktig og ikkje dele informasjon med nokon du ikkje stolar på.

Ikke føl deg dum

Viss du har blitt svindla, ikkje føl deg dum. Svindlarar er ekspertar på å manipulere og lure folk. Kontakt oss i banken snarast mogleg slik at vi kan hjelpe deg med å sikre kontoen din og redusere tapet ditt.

Husk at det er betre å vere forsiktig enn å bli svindla. Ta deg tid til å tenkje gjennom situasjonen og ikkje la deg presse til å ta avgjerder over telefonen. Snakk med pålitelege personar og følg råda over, slik at du kan unngå å bli offer for telefonsvindel.

5 råd mot svindel

Del ikkje sensitive opplysningar med svindlarar som utgir seg for å vere frå banken eller politiet. Kva av desse råda kjende du til frå før?
  • Ver merksam på at svindlarar kan late som dei er politi eller banktilsette på telefonen. Ta deg tid til å dobbeltsjekke informasjonen og kontakt heller banken eller politiet sjølv for å verifisere at samtalen er ekte.
  • For å beskytte di eiga tryggleik, er det best å ikkje logge inn på mobil- eller nettbank medan du snakkar med ein person på telefonen, uansett kven det er.
  • Husk å ta deg tid til å tenke gjennom situasjonen før du handlar på det som blir sagt på telefonen, sendt på melding/e-post eller i sosiale medium.
  • Ikke la deg stressa av nokon som pressar deg til å handle umiddelbart, ta heller kontakt med nokon du stolar på for å få ei ny vurdering.
  • Vær forsiktig med å klikke på lenker eller opne vedlegg i meldingar frå ukjende avsendarar, då dette kan leie deg til ein falsk mobilbank eller andre falske nettstader.