Med bakgrunn i marknadssituasjonen, og Noregs Bank sine nedjusteringar av styringsrenta set Valle Sparebank ned renta på innskot og utlån med inntil 0,40 prosentpoeng med verknad frå 29.05.20 på utlån og 13.07.20 på innskot. 

Alle kundar som får endra rentevilkår vil få informasjon om dette i nettpost/brev.

Valle 12.05.20