Onsdag 20.mai opnar vi endeleg opp dørene og kan ta imot besøk frå kundane våre mellom kl. 09.00- 15.30. For at vi skal kunne gjere dette på ein trygg og god måte bed vi deg om å fylgje desse retningslinjene:

  • Det du kan ordne utan å vitje oss bed vi deg gjere på telefon/mail.
  • Maksimalt 3 kundar i kundesenter samstundes.
  • Bruk antibac når du kjem inn og går ut av lokalet.
  • Hald minimum 1 meter avstand frå andre kundar og tilsette.
  • Ved symptom på forkjøling eller Covid-19 bed vi deg om å halde deg heime.

 

Dersom du ynskjer eit kundemøte med ein rådgjevar avtalar du dette på førehand.

Fylgjer vi desse retningslinjene håpar vi at banken kan fortsette å halde ope for kundar.

Takk til alle som bidreg kvar dag for å halde samfunnet i gong!