Lag og organisasjonar som driv med almennyttig friviljug arbeid, kan søkje om stønad.  Søknadsfristen er 31.januar 2022.

I samband med årsmøtet, vil generalforsamlinga handsame innkomne søknader om økonomisk stønad, til ulike friviljuge lag og organisasjonar.

Last ned søknadskjema i WORD-format her

Last ned søknadskjema i PDF-format her

Returner gjerne søknaden digitalt til: post@valle-sparebank.no, eller lever den i postluka til banken. (til venstre for minibanken)