I samband med årsmøtet har generalforsamlinga handsame innkomne søknader om økonomisk stønad til ulike friviljuge lag og organisasjonar.

Sjå kven som fekk her