Ta med deg gjengen din på kino i oktober og få 10 % rabatt når du betaler med ditt Eika Kredittkort. Kampanjen varer i perioden 1. – 31. oktober.

Slik får du rabatten
Du kan opptena rabatt når du kjøper kinobillett hos kinoar registrert med følgjande bransjekode:
  • 7832 - kinoar
Husk at du må vera påmeldt i rabattprogrammet og betala med ditt Eika Kredittkort for å få rabatten.

Enno ikkje meld deg på? Du kan registrera deg her.

Det viktige med den vesle skrifta
Alle brukarstader er registrerte med ein bransjekode i Visa nettverket sitt. Dette for å gjera tydeleg kva kategori brukarstaden tilhøyrer. Vi står ikkje ansvarleg for eventuelle feilregistreringar som fører til utevorten rabatt. Det vil ikkje bli utbetalt rabatt på kjøp som fell inn under andre bransjekodar.

Du kan maksimalt opptena 500 kr i rabatt per månad, og kr. 2.500 per år. Beløpsgrensene omfattar alle rabattkampanjar i løpet av året.

Når kjem pengane på konto?
Rabatten blir utbetalt automatisk til kredittkortet ditt månaden etter at kjøpet er gjort. Sjå etter «Eika rabatt» i transaksjonsoversyna i mobil- og nettbanken eller på den månadlege fakturaen din, så får du oversyn over kva du har spart. Hugs at det alltid lønner seg å betala heile fakturaen ved forfall.

Enno ikkje fått kredittkort frå oss?
Det er ikkje for seint å søka og få gode rabattar i tida framover.

God fornøyelse!