I perioden 12.08.2022 – 31.12.2022 blir det ekstra rimeleg å eta seg mett på god mat i utlandet. Skal du på ferie, jobbreise eller ein langweekend utanfor Noregs grenser får du nemleg 3 % rabatt på spisesteder når du betaler med ditt Eika Kredittkort i utlandet.

Det føreset at du er påmeld i rabattprogrammet vårt. Har du enno ikkje gjort det, må du melda deg på først, før du kan opptena rabattar. 
 
Slik får du rabatten 
1. Meldt deg inn i rabattprogrammet.
  
2. Ta med deg ditt Eika Kredittkort til utlandet og betal med kortet kvar gang du et på restaurant, bestiller fast food eller tar ein matbit med venner på spisesteder registrert med følgjande bransjekodar:
 
5812 - Restaurantar 
5814 - Fast food 

Husk at du må bruka ditt Eika Kredittkort. Betaling med Eika Ansatt eller Eika Bedrift gir ikkje rabatt. Det same gjeld dersom du har gløymt å melda deg på rabattprogrammet. 


Det viktige med den vesle skrifta  
Alle brukarstader er registrerte med ein bransjekode i Visa nettverket sitt. Dette for å gjera tydeleg kva kategori brukarstaden tilhøyrer. Vi står ikkje ansvarleg for eventuelle feilregistreringar som fører til utevorten rabatt. Det vil ikkje bli utbetalt rabatt på kjøp som fell inn under andre bransjekodar. 

Du kan maksimalt opptena kr 500 i rabatt per månad, og kr. 2.500 per år. Beløpsgrensene omfattar alle rabattkampanjar i løpet av året. 
 

Når blir rabatten utbetalt?  
Rabatten blir utbetalt automatisk til ditt Eika Kredittkort månaden etter at kjøpet er gjort. Sjå etter «Eika rabatt» i transaksjonsoversyna i mobil- og nettbanken eller på den månadlege fakturaen din, så får du vita kva du har spart. Hugs at det alltid lønner seg å betala heile fakturaen ved forfall. 


Enno ikkje fått kredittkort frå oss? 
Det er ikkje for seint å søka og få gode rabattar i tida framover.