Høstferien er her og mange barn gleder seg til ei veke med mykje moro. Ta med dei små på museum, underhaldningspark eller til dyreparken i nærleiken. I perioden 1. - 31. oktober er det nemleg rimelegare å finna på noko gøy med dei små.

Slik får du rabatten
5 % rabatt får du når du kjøper billettar til opplevingsparkar, museum, akvarium, dyreparkar registrert med følgjande bransjekodar:

  • 7991
  • 7996
  • 7998
  • 7999

Husk at du må vera påmeldt i rabattprogrammet og betala med ditt Eika Kredittkort for å få rabatten.

Enno ikkje meld deg på? Du kan registrera deg her.

Det viktige med den vesle skrifta
Alle brukarstader er registrerte med ein bransjekode i Visa nettverket sitt. Dette for å gjera tydeleg kva kategori brukarstaden tilhøyrer. Vi står ikkje ansvarleg for eventuelle feilregistreringar som fører til utevorten rabatt. Det vil ikkje bli utbetalt rabatt på kjøp som fell inn under andre bransjekodar.

Du kan maksimalt opptena kr 500 i rabatt per månad, og kr. 2.500 per år. Beløpsgrensene omfattar alle rabattkampanjar i løpet av året.

Når kjem pengane på konto?
Rabatten blir utbetalt automatisk til kredittkortet ditt månaden etter at kjøpet er gjort. Sjå etter «Eika rabatt» i transaksjonsoversyna i mobil- og nettbanken eller på den månadlege fakturaen din, så får du oversyn over kva du har spart. Hugs at det alltid lønner seg å betala heile fakturaen ved forfall.

Enno ikkje fått kredittkort frå oss?
Det er ikkje for seint å søka og få gode rabattar i tida framover.

God fornøyelse for store og små!