Fredag 20. oktober til måndag 23. oktober byter vi leverandør av fleire tenester, noko som kjem deg og bedrifta til gode. Den viktigaste og mest synlege oppgraderinga er ny nettbank! I samband med det er det ein del ting du må vite for å gjere overgangen så smidig som mogleg. 

Det meste i overgangen til ny leverandør vil gå automatisk, men det er nokre fristar du må vite om i forkant slik at du får gjennomført betalingar og sikrar at du har nødvendige bilag og kontoutskrifter tilgjengeleg. 
 
Dette må du som sender betalingsfiler, tenkje på allereie i dag:
 

  • Du, eller rekneskapsføraren din, kan ikkje sende inn betalingar med forfall etter torsdag 19.10  i dagens nettbank. Dessverre får vi ikkje med oss desse betalingane gjennom oppgraderinga, og de må derfor leggje dei inn på nytt.
  • Ovanståande gjeld ikkje dersom du nyttar eit Visma-system. Her vil betalingane med forfall etter 19.10 bli haldne tilbake av Visma og sende til banken først etter oppgraderinga.
     
  • Det vil ikkje vere mogleg å betale ut løn i perioden 19.10 - 23.10. Absolutt siste frist for lønskøyring er torsdag 19.10 kl. 14:00 Dersom det er planlagt lønsutbetalingar eller feriepengar i den nemnde perioden, må dette gjerast i forkant av denne fristen.

  • Frist for å utføre betalingar til utlandet er onsdag 18.10 kl. 08:00
                                        

Vi vil fortløpande leggje ut meir informasjon om oppgraderinga og kva andre datoar du bør vere merksam på.