Nett- og mobilbank

Nettbanken og mobilbanken er tilrettelagt for deg og bedrifta di. Betal rekningar, sjekk saldoen og få oversyn over produkt og tenester
  • Sjekk saldo, transaksjonar og forfallsregister
  • Utfør betalingar til inn- og utland
  • Godkjenn betalingar på farten

Med Mobilbank Bedrift kan du mellom anna

  • Sjekke saldo, transaksjonar og forfallsregister
  • Betale rekninger og godkjenne betalingar på farten
  • Overføre mellom eigne kontoar
  • Få oversyn over forsikringane til bedrifta
  • Bestille Business kredittkort 

Last ned mobilbanken

Pålogging med sjølvvalt PIN eller BankID på Mobil.

3 smarte bedriftstenester