Jul

Siste frist for å betale rekningar før julaftan er fredag 23. desember. Rekningar som skal vere betalte på denne dagen må registrerast i nettbanken før klokka 14:00. Neste ordinære bankdato etter julaftan er tirsdag 27. desember.

Nyttår

Siste frist for å betale rekningar i 2022 er fredag 30.desember før klokka 13:30. Fyrste forfallsdato etter nyttårsaftan er mandag 3. januar 2022.

Siste frist for innbetalingar til Bustadsparing for unge (BSU)  er fredag 30. desember kl 1200.

Siste frist for innbetaling til Individuell pensjonssparing (IPS) for eksterne fond er tirsdag 20. desember, medan fristen for innbetaling til Eika-fond er torsdag 29. desember.

Det er viktig at desse fristane over blir overhaldne, dette gjeld òg mellom kontoar i same bank.

Utanlandsbetaling

Siste frist for å betale til utland før jul er fredag  23.desember. Siste frist for å betale til utland i 2022 er den fredag 30. desember kl. 09.00. Rekningane må registrerast før klokka 09:00 begge dagar.

 Normalt vil mottakar få pengane same dag som betalinga blir utført, men skal betaling vere motteken hos kunden sin bank før nyttår, bør betalinga gjerast seinast torsdag 29. desember. For ein del land i andre tidssoner bør kunde berekne betre tid enn dette.

Generelt om betalingsfristar

Fristane er ikkje absolutte. Dersom tidspunkt for betalingsmottak er viktig, blir det tilrått at registreringa av betalinga er ferdig gjennomførde i god tid før dei ovanfor nemnde tidspunkta.

Vipps  kan nyttast til å betale som normalt gjennom heile jule- og nyttårsperioden.